تاریخچه

گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی در سال ۱۳۷۰، با پذیرش ۷۰ دانشجو در مقطع کارشناسی دبیری الهیات و معارف اسلامی فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1375 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم قرآن و حدیث، در سال 1388 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1392 با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری همان رشته  به کار خود ادامه داد.

در این گروه آموزشی شش عضو هیات علمی تمام وقت و یک عضو هیأت علمی وابسته به  فعالیت اشتغال دارند. 1 استاد، 2 دانشیار، 3 استادیار و 1 مربی اعضای هیأت علمی این گروه را تشکیل می دهند.

به جز 1 استادیار با مدرک دکتری فلسفه و کلام اسلامی و 1 مربی با مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و تبلیغ، سایر اعضا، دارای مدرک دکتری علوم قرآن و حدیث هستند.